Sähköistys- ja sähköasennusalalle ylityökielto 15.2.2018 alkaen

Sähköalojen ammattiliitto ry on päättänyt ylityökiellosta, joka koskee sähköistys- ja sähköasennusalan (sopimusala 005) ja huolto- ja kunnossapitoalan (sopimusala 010) TES:ä noudattavia työntekijöitä. Ylityökielto alkaa 15.2.2018 kello 06.00. Ylityökielto jatkuu toistaiseksi ja sen päättymisestä ilmoitetaan erikseen.
Ylityökielto ei koske puolustusministeriön sopimusalaa (008).
Lisätietoja omalta luottamusmieheltä.
Seuraa myös Sähköliiton sähköisiä tiedotuskanavia.