Työtaistelu alkaa Sähköistys- ja sähköasennusalalla Paltan jäsenyrityksissä

Sähköliiton hallituksen päättämä lakko Sähköistys- ja sähköasennusalan (sopimusala 005) Palta ry:n jäsenyrityksissä alkaa 9.4.2018 kello 06.00 ja päättyy 16.4. klo 06.00

Työtaistelu koskee kaikkia työehtosopimuksen soveltamisalan töitä Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäsenyrityksissä ja koskee seuraavia yrityksiä:
Are Oy, Aro Systems Oy, Bravida Finland Oy, Caverion Suomi Oy, Consti Talotekniikka Oy, Fyrax Oy Ab, JK-Huolto Oy, Job Kiinteistötekniikka Oy, Kaakkois-Suomen Sähköpalvelu Oy, Kaapelipojat Oy, Kotivo Oy, Lapp-Val Oy, Oy LVIS-K. A. Stendahl-VVSEL Ab, Mattila Kouvola Oy, OS Automation Oy, P. Peltola Oy, Sähkötoimisto Aarno Ahonen Oy, Tammelan Talotekniikka Oy, TAS-Power Oy, Telesilta Oy, Ura-Asennus Oy, W Pop Oy.
Lakko koskee myös näissä yrityksissä työskenteleviä järjestäytymättömiä työntekijöitä.

Koko sopimusalalle asetettu ylityökielto jatkuu edelleen.

Työtaistelun aikana ei tehdä mitään lakonalaisia töitä.
Lakon alaisilla työmailla ei sallita aliurakoitsijoiden tai vuokratyöntekijöiden työskentelyä lakonalaisissa töissä. Lakkorajat voivat vaikuttaa myös muiden työnantajajärjestöjen, kuten Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n jäsenyrityksiin, tai järjestäytymättömiin yrityksiin.

Lakon ulkopuolella on hengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.
Työlupia voi anoa Sähköliiton edunvalvonta-osastolta.

Sähköliiton päätöksen mukaisesti lakkoavustusta maksetaan kaikille lakossa oleville liiton jäsenille.

Lisätietoja omalta luottamusmieheltä ja ammattiosastosta, sekä liiton nettisivuilta jossa oma osio koskien lakkoa.

Sähköliitto ilmoitti samalla uusista työtaistelutoimista, niistä tiedotetaan erikseen.